Creatie en invulling van jobs belangrijke uitdaging deze legislatuur

Door Jan Hofkens op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Begroting 2015, Werk
Jan Hofkens - begrotingsdebat werk

In zijn tussenkomst tijdens het begrotingsdebat van 16 december wees Jan Hofkens op het belang van de creatie van jobs en het optrekken van de werkzaamheidsgraad. Deze uitdagingen leiden ertoe dat het noodzakelijk zal zijn om de bestaande loonkostenhandicap aan te pakken en het doelgroepenbeleid zo snel mogelijk vorm te geven. Jan vestigde de aandacht op de invulling van deze jobs, waar de VDAB zich als regisseur van de arbeidsmarkt prioritair dient op toe te leggen om groei en welvaart te ondersteunen. In deze context is het activeren van bestaand potentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt dan ook een groot aandachtspunt. Bovendien blijven opleiding en competentieverwerving, ook voor arbeidsactieven in het kader van arbeidsmobiliteit, in de steeds meer op kennis gerichte economie een belangrijke uitdaging. Verplichte gemeenschapsdienst is een ander essentieel onderdeel van het activeringsbeleid, aangezien het kan bijdragen tot blijvend contact met de arbeidsmarkt en verhoging van kansen op duurzame tewerkstelling. Ten slotte rekent Jan erop dat de nieuwe bevoegdheid inzake controle en sanctionering die Vlaanderen erbij heeft gekregen, zal resulteren in een verscherpte controle opdat niet alleen de rechten maar ook de plichten volop worden gewaarborgd.

 

Lees hier de volledige tussenkomst van Jan:

"Voorzitter, minister, collega’s, mijnheer Gryffroy, sorry, maar ik ga het toch nog even over werk hebben. Ondernemers zijn zeer belangrijk en ik wil niet het pleidooi van de collega’s aan de overzijde houden, maar ondernemers zonder arbeidskrachten kunnen natuurlijk ook geen groei realiseren. Deze Vlaamse Regering en de minister van Werk hebben een belangrijke, ambitieuze doelstelling: 150.000 jobs helpen creëren deze legislatuur en de werkzaamheidsgraad optrekken tot 76 procent.

Daarbij is een eerste belangrijke gegeven de loonkostenhandicap waarmee onze ondernemers nog altijd worden geconfronteerd. Met het doelgroepenbeleid, minister, hebt u er toch een belangrijke taak en bevoegdheid bijgekregen. We kijken uit naar de uitwerking van het nieuwe systeem. Onze fractie dringt daarbij toch aan op een transparant, efficiënt en eenvoudig systeem van loonkostenverlaging. In het verleden zijn we al te veel het slachtoffer geweest van de typisch Vlaamse verkokering die het erg complex heeft gemaakt. We vragen een helder systeem en we kijken uit naar het resultaat van het sociaal overleg dat u ondertussen volop aan het voeren bent. Terwijl anderen op de straat liepen, hebt u in alle discretie en sereniteit uw rol vervuld om tot een akkoord te komen.

De jobs moeten ook worden ingevuld. Nog vorige week was er het signaal van de Federatie Voedingsindustrie (Fevia) die zei dat er in de voedingssector 8000 jobs niet ingevuld geraken. De VDAB heeft daar een heel belangrijke rol te spelen als regisseur op onze arbeidsmarkt. Er worden terecht zeer veel Vlaamse middelen ingezet om werkzoekenden te begeleiden naar jobs. Deze weg moet verder worden bewandeld. Ik heb begrepen dat dat, ondanks de budgettaire krapte, ook de bedoeling is en dat de VDAB zich daar volop op zal toeleggen.

Activering is niet het enige. Activering zonder motivering, zonder een streepje dwang zou ik bijna durven te zeggen, werkt niet. Daarom zijn we verheugd dat de gemeenschapsdienst een onderdeel zal worden van uw activeringsbeleid. Dat is een belangrijk element. We rekenen er ten slotte op dat de nieuwe bevoegdheid inzake controle en sanctionering die Vlaanderen erbij heeft gekregen, zal resulteren in een verscherpte controle opdat niet alleen de rechten maar ook de plichten volop worden gewaarborgd. We zetten onze schouders mee onder dit activeringsbeleid."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is