"Reactivering IJzeren Rijn ook goede zaak voor Limburgse treinreiziger"

Door Wouter Raskin op 22 maart 2018, over deze onderwerpen: Limburg, NMBS

Begin dit jaar raakten de resultaten bekend van een internationale studie naar de drie mogelijke tracés voor de IJzeren Rijn. Uit de studie bleek dat het 3RX-tracé – de zogenaamde Derde Weg die via Venlo richting het Ruhrgebied loopt – de meest haalbare optie is.

De studie kwam er op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De minister gelooft sterk in de IJzeren Rijn en nam dan ook het voortouw om een politiek drielandenoverleg op te starten. Tot nu toe werd er vooral op technisch en administratief vlak gesproken. Het politieke overleg moet zich onder meer buigen over het precieze tracé, de financiering, de vergunningen,… Ook zal het nagaan of financiering door de Europese Unie mogelijk is.

N-VA-Kamerlid Wouter Raskin wilde daarop weten of ook de federale regering actief en constructief zal meewerken aan dit overleg. In zijn antwoord liet minister Bellot hem verstaan dat er eerst werk moeten worden gemaakt van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaams Gewest in verband met de cofinanciering van de Vlaamse prioritaire spoorprojecten. Eén van die projecten is de elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol en Hamont, die deel uitmaakt van het traject van de IJzeren Rijn. Pas na het sluiten van dit akkoord zal het intra-Belgisch overleg over de IJzeren Rijn verder gezet worden op politiek en administratief niveau.

Dat de IJzeren Rijn ook voordelen heeft voor de Limburgse treinreiziger, vertelde Wouter deze week al in een interview met TV Limburg:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is