Kazernes onherkenbaar op internet

Door Renate Hufkens op 25 april 2016, over deze onderwerpen: Defensie
Renate Hufkens

Zo'n honderd militaire domeinen van het Belgische leger verdwijnen de komende weken uit veiligheidsoverwegingen van het internet. Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) verplicht Google en andere internetbedrijven om hun 'illegale' luchtfoto's en straatbeelden van deze “kritische militaire installaties” definitief onherkenbaar te maken. Google - de grootste speler - is daartoe bereid.

Wie vandaag op internet de militaire luchthaven van Kleine-Brogel opzoekt, vindt zonder enig probleem bijzonder gedetailleerde luchtfoto's. Dat is binnenkort verleden tijd. Er is een lijst klaar van zo'n 100 belangrijke militaire domeinen waarvan de legertop niet langer duldt dat eender wie er vlot lucht- en straatfoto's van kan vinden. “Defensie heeft de wet aan haar kant. Die verbiedt heel duidelijk het verspreiden van luchtbeelden van militaire installaties”, aldus het kabinet van defensieminister Steven Vandeput.

Deze week nog vertrekt er een niet mis te verstane brief naar alle internetproviders, met de duidelijke eis om honderd militaire sites wazig te maken, waarbij ook wordt gewezen op de terreurdreiging die er voor ons land bestaat. Op het kabinet van minister Vandeput is te horen dat Google intussen liet weten die vraag in te willigen. In onze buurlanden heeft Google dat ook gedaan.

Welke militaire domeinen onherkenbaar moeten zijn, wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Maar het staat buiten kijf dat het om de belangrijkste kazernes, militaire luchthavens en ook de marinebasis in Zeebrugge gaat.

Inbraak

De gedetailleerde luchtfoto's op onder andere Google Earth en Google Street View zijn het Belgische leger al lang een doorn in het oog. Dat kwam onlangs nog eens tot uiting na een merkwaardige inbraak in de legerkazerne van Heverlee, waar iemand geïmproviseerde brandbommen onder enkele legervoertuigen wist te verstoppen.“Ook toen bleek opnieuw dat er op internet zeer gedetailleerde foto's van de kazerne zijn te vinden”, zegt N-VA-Kamerlid Renate Hufkens die hierover aan de alarmbel trok. “Via Google Street View, dat foto's op traatniveau toont, kon je zelfs zien waar de omheining van de basis stuk was.”

Kerncentrales

In regeringskringen valt te horen dat het niet bij militaire gebouwen alleen blijft. Volgende stap is dat ons land een regelgeving uitwerkt die ook verbiedt dat er lucht- en straatfoto's worden verspreid van gevoelige infrastructuur, zoals regerings- en politiegebouwen, kerncentrales, ambassades en mogelijk ook koninklijke gebouwen.

Bron: Werner Rommens, Het Belang van Limburg, 25/04/2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is