Zeven procent meer buitenlanders aan de slag in knelpuntberoepen

Door Jan Hofkens op 22 februari 2016, over deze onderwerpen: Arbeidsmigratie, Knelpuntberoepen, Werk

In 2015 gingen opnieuw meer buitenlandse werknemers aan de slag in knelpuntberoepen in Vlaanderen. Het gaat over een stijging van meer dan zeven procent in vergelijking met 2014. Dat leidt Vlaams parlementslid Jan Hofkens (N-VA) af uit gegevens die hij opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Bijna een kwart van de in 2015 afgeleverde arbeidskaarten werd aan hooggekwalificeerd personeel met de Indische nationaliteit uitgereikt.

Een werknemer van buiten de Europese Economisch Ruimte -een zogenaamde derdelander- kan in ons land maar aan de slag als hij over een arbeidskaart B beschikt. Derderlanders die niet hooggeschoold zijn, kunnen die arbeidskaart pas krijgen wanneer er op de eigen arbeidsmarkt geen kandidaten zijn om de vacature in te vullen. Dit wordt vastgesteld na een arbeidsmarktonderzoek. Ongeveer twee op de drie arbeidskaarten B worden evenwel uitgereikt aan hooggeschoolden en leidinggevenden. Voor hen is geen arbeidsmarktonderzoek nodig, maar ook zij komen in de praktijk vooral terecht in knelpuntberoepen.

N-VA-parlementslid Hofkens: “In 2015 werden in Vlaanderen 7.363 arbeidskaarten afgeleverd. Dat is zeven procent meer dan het jaar daarvoor toen er 6.869 arbeidskaarten uitgereikt werden. Gezien het groot aantal Vlaamse knelpuntvacatures is deze stijging niet verwonderlijk.”

“Hooggekwalificeerde Indiërs vormen een belangrijke groep. Bijna één vierde (24 procent) van het totaal aantal afgeleverde arbeidskaarten in 2015 werd aan hen toegewezen. Maar ook hoge profielen met de Japanse (10,5 procent) en Amerikaanse (7 procent) nationaliteit zijn in opmars”, aldus Hofkens. “Dit mag er echter niet toe leiden dat Vlamingen moeilijker aan de bak komen op de eigen arbeidsmarkt. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters maakt daarom werk van de omzetting van de Europese ICT-richtlijn (intra-corporate transferees) in Vlaamse wetgeving. Die richtlijn bepaalt precies dat de aanwerving van een derdelander niet mag resulteren in het verdringen van de eigen werknemers”, aldus Hofkens.

Bron: De Standaard, 19 februari 2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is