Werknemers weer- en wendbaar maken

Door Jan Hofkens op 31 januari 2016, over deze onderwerpen: Betaald Educatief Verlof (BEV), Werk, Werkbaar werk
Vinger aan de pols - Betaald Educatief Verlof

De zesde staatshervorming heeft van het Betaald Educatief Verlof een Vlaamse bevoegdheid gemaakt. “De overheveling biedt een unieke kans om het stelsel te hervormen”, zegt Jan Hofkens, Vlaams Parlementslid en specialist arbeidsrecht. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zit op dezelfde golflengte.

Het Betaald Educatief Verlof (BEV) is een instrument van permanente vorming. Werknemers kunnen via erkende opleidingen bijkomende competenties verwerven. Zij mogen dan in ruil tot 180 uur betaald afwezig zijn van het werk. Het doel is om werknemers sneller en beter inschakelbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Kluwen ontwarren

Het BEV bestaat intussen dertig jaar. “De overheveling ervan naar Vlaanderen, in het kader van de zesde staatshervorming, vormt de ideale gelegenheid om het stelsel eens kritisch tegen het licht te houden”, zegt Jan Hofkens. “De Vlaamse overheid spendeert hieraan immers een groot en ook stijgend budget, namelijk 65 miljoen euro.”

Door de jaren heen is de lijst met opleidingen die recht geven op BEV sterk uitgebreid, zonder dat daarin nog een echte lijn is terug te vinden. Zo subsidieert de overheid voor zes miljoen per jaar aan syndicale opleidingen. Die worden door de vakbonden zelf georganiseerd met het oog op hun eigen werking. “Het is de hoogste tijd om het kluwen aan opleidingsmogelijkheden te ontwarren en samen te brengen in één transparant systeem”, onderstreept Hofkens.

Vlaams minister Muyters zit helemaal op dezelfde lijn: ook hij heeft een vereenvoudigd systeem voor ogen. Hij heeft de sociale partners opgeroepen om in het kader van de onderhandelingen over een Vlaams Banenpact een voorstel tot hervorming van het BEVop tafel te leggen. Dat voorstel zal daarna in tripartite overleg (werkgevers, werknemers en overheid) verder worden verfijnd.

Toegevoegde waarde

Zelf heeft Jan Hofkens alvast een uitgesproken mening over hoe het BEV kan worden hervormd. “Enerzijds moeten alle werknemers een maximale en vlotte toegang krijgen tot de opleidingen om zo hun eigen competenties te versterken. Anderzijds moeten deze opleidingen ook een toegevoegde waarde hebben voor de arbeidsmarkt en de vele knelpuntvacatures helpen invullen. Ik denk bijvoorbeeld aan een administratief bediende die aan de slag wil in de zorgsector, waar bijzonder veel nood is aan extra werkkrachten. Dankzij het BEV kan deze bediende zich omscholen. Dat is een win-winsituatie voor alle betrokken partijen”, licht Hofkens toe.

Daarnaast moeten voor het Vlaams Parlementslid ook de te grote administratieve rompslomp worden weggewerkt en de controle op afwezigheden verstrengd. “We verwachten dat iemand die betaald afwezig is op het werk, deze vrije uren ook effectief gebruikt om de lessen bij te wonen. De controle daarop, en zo nodig de bestraffing, moet sluitend zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is