Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jan Hofkens op 17 februari 2015, over deze onderwerpen: Begroting 2015

Een begrotingsevenwicht niet langer als een dogma beschouwen? 'Dom om zo aan de budgetcontrole te beginnen', luidt de reactie. Op haar partijgenoten na, lijkt minister Joke Schauvliege (CD&V) binnen de Vlaamse regering geen bondgenoten te hebben voor haar voorstel om 'misschien …

Door Jan Hofkens op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Begroting 2015, Werk

In zijn tussenkomst tijdens het begrotingsdebat van 16 december wees Jan Hofkens op het belang van de creatie van jobs en het optrekken van de werkzaamheidsgraad. Deze uitdagingen leiden ertoe dat het noodzakelijk zal zijn om de bestaande loonkostenhandicap aan te pakken en het doelgroepenbeleid zo …