Nieuws over dit onderwerp

Extra buitenlandse jobbeurzen voor invulling Vlaamse knelpuntberoepen: win-win voor werknemers én werkgevers

Om het groot aantal structureel openstaande vacatures voor ingenieurs ingevuld te krijgen, gaat de VDAB in eerste instantie actief op zoek naar werkkrachten in Vlaanderen. Pas wanneer men daar …

Aantal opleidingscheques gehalveerd in 2015

In de eerste tien maanden van 2015 heeft de VDAB 42.943 aangevraagde opleidingscheques afgeleverd. Dat zijn er op jaarbasis (47.237) iets meer dan de helft van de 91.597 die in 2014 werden verstrekt …

VDAB-trajectbegeleiding draagt bij aan activering langdurig zieken

De samenwerking tussen de VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen moet verder geoptimaliseerd worden om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Van de personen die dankzij deze samenwerking een …