Nieuws over dit onderwerp

Begroting 2016: "Alle talenten op onze arbeidsmarkt moeten maximaal benut worden"

Alles begint met jobcreatie.  Zonder jobs, geen inkomen, geen welvaart en geen sociale zekerheid.  Werk is trouwens de beste sociale zekerheid. Het goede nieuws is dat het beleid van …

VDAB-trajectbegeleiding draagt bij aan activering langdurig zieken

De samenwerking tussen de VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen moet verder geoptimaliseerd worden om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Van de personen die dankzij deze samenwerking een …