Nog steeds groot aantal inbreuken au pair statuut

Door Jan Hofkens op 12 maart 2015, over deze onderwerpen: Au pair, Werk

De controles die in 2014 door de Inspectie Werk en Sociale Economie werden uitgevoerd bij 69 gezinnen die 'au pair'-jongeren als kinderoppas tewerkstellen resulteerden in 12 pv's en 14 pv's van waarschuwing. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Jan Hofkens (N-VA).

Bij deze controles werden in totaal 44 inbreuken vastgesteld op de reglementering betreffende de tewerkstelling van deze jongeren. Telkens 14 inbreuken hadden betrekking op het feit dat de kinderoppas niet langer dan 4 uur per dag en 20 uur per week tewerkgesteld mag worden en het gastgezin de jongere maandelijks een vast bedrag van tenminste 450 euro moet uitkeren, ongeacht eventuele periodes van inactiviteit.

De 12 pv's, die in 2014 werden opgesteld, werden overgemaakt aan het bevoegde Arbeidsauditoraat die in vijf gevallen gevolg gaf aan dit dossier. In één dossier werd een veroordeling uitgesproken door het Arbeidshof, drie werden voor verder gevolg overgemaakt aan de Dienst Administratieve Geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en één dossier werd geseponeerd.

In een reactie wijst vraagsteller Jan Hofkens erop dat een hervorming van het au pair-statuut zich opdringt, om het aantal misbruiken terug te dringen. "Op dit moment geniet de au pair-jongere niet van een volwaardig statuut. Het gebrek hieraan leidt er dan ook toe dat dit specifiek type huispersoneel zich in een kwetsbare positie bevindt waardoor uitbuiting nog steeds voorkomt en dit ondanks een merkelijke toename van het aantal controles de afgelopen jaren", aldus Hofkens. In 2012 en 2013 werden respectievelijk slechts 37 en 26 controles uitgevoerd, tegenover 69 in 2014.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is