Werk

Als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht richt Jan zijn parlementair werk in grote mate op het beleidsdomein 'werk'. Deze materie wordt behandeld in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, waarvan Jan deze legislatuur commissielid is. Zijn aandacht gaat hierbij vanzelfsprekend uit naar de arbeidsmarkt in het algemeen, in combinatie met de werking van de VDAB. Daarnaast is hij ook sterk geïnteresseerd in het systeem van tijdelijke werkervaring (vb. Gesco, PAB, IBO) en arbeidsmarktgerichte opleidingen (vb. Syntra). Ook arbeidskaarten, arbeidsmigratie en interregionale arbeidsmobiliteit zijn onderwerpen die meermaals aan bod zullen komen. Ten slotte is het activeren van talenten een bijzonder groot aandachtspunt voor Jan, voornamelijk met betrekking tot de activering van jonge werklozen, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Nieuws over dit onderwerp

Zeven procent meer buitenlanders aan de slag in knelpuntberoepen

In 2015 gingen opnieuw meer buitenlandse werknemers aan de slag in knelpuntberoepen in Vlaanderen. Het gaat over een stijging van meer dan zeven procent in vergelijking met 2014. Dat leidt Vlaams …

Werknemers weer- en wendbaar maken

De zesde staatshervorming heeft van het Betaald Educatief Verlof een Vlaamse bevoegdheid gemaakt. “De overheveling biedt een unieke kans om het stelsel te hervormen”, zegt Jan Hofkens, Vlaams …

Extra buitenlandse jobbeurzen voor invulling Vlaamse knelpuntberoepen: win-win voor werknemers én werkgevers

Om het groot aantal structureel openstaande vacatures voor ingenieurs ingevuld te krijgen, gaat de VDAB in eerste instantie actief op zoek naar werkkrachten in Vlaanderen. Pas wanneer men daar …