Werk

Als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht richt Jan zijn parlementair werk in grote mate op het beleidsdomein 'werk'. Deze materie wordt behandeld in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, waarvan Jan deze legislatuur commissielid is. Zijn aandacht gaat hierbij vanzelfsprekend uit naar de arbeidsmarkt in het algemeen, in combinatie met de werking van de VDAB. Daarnaast is hij ook sterk geïnteresseerd in het systeem van tijdelijke werkervaring (vb. Gesco, PAB, IBO) en arbeidsmarktgerichte opleidingen (vb. Syntra). Ook arbeidskaarten, arbeidsmigratie en interregionale arbeidsmobiliteit zijn onderwerpen die meermaals aan bod zullen komen. Ten slotte is het activeren van talenten een bijzonder groot aandachtspunt voor Jan, voornamelijk met betrekking tot de activering van jonge werklozen, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Nieuws over dit onderwerp