Nieuws over dit onderwerp

Begroting 2016: "Alle talenten op onze arbeidsmarkt moeten maximaal benut worden"

Alles begint met jobcreatie.  Zonder jobs, geen inkomen, geen welvaart en geen sociale zekerheid.  Werk is trouwens de beste sociale zekerheid. Het goede nieuws is dat het beleid van …

N-VA 'not amused' met premie voor langdurig werklozen

Bij N-VA zijn ze niet onverdeeld gelukkig met het voorstel van coalitiepartner CD&V voor een premie voor wie langdurig werkzoekenden in dienst neemt. N-VA-parlementslid Jan Hofkens benadrukt het …

Doelgroepenbeleid: opnieuw het bos zien

Met de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen een wildgroei aan banenplannen geërfd. Een werkgever zag door de bomen het bos niet meer. Snoeien en kappen was de boodschap. Door ‘maar’ drie …