Nieuws over dit onderwerp

Door Jan Hofkens op 17 februari 2015, over deze onderwerpen: Begroting 2015

Een begrotingsevenwicht niet langer als een dogma beschouwen? 'Dom om zo aan de budgetcontrole te beginnen', luidt de reactie. Op haar partijgenoten na, lijkt minister Joke Schauvliege (CD&V) binnen de Vlaamse regering geen bondgenoten te hebben voor haar voorstel om 'misschien …