Hervorming doelgroepenbeleid is een positief verhaal

Door Jan Hofkens op 29 januari 2015, over deze onderwerpen: Doelgroepenbeleid, Werk, Zesde staatshervorming

Op 23 januari 2015 werd het voorstel van minister Muyters voor de hervorming van het doelgroepenbeleid – als eerste hoofdstuk van het Vlaamse Banenpact – goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe systeem is een doelgerichte vereenvoudiging van de honderden diverse maatregelen die het Vlaamse gewest heeft overgekregen na de zesde staatshervorming. Vlaanderen keert met dit nieuwe beleid terug naar drie groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap), met het oog deze toe te leiden naar een nieuwe job. De commissieleden hebben op 29 januari deze conceptnota besproken in aanwezigheid van minister Muyters en een afvaardiging van de sociale partners.

Tijdens deze bespreking richtte Jan Hofkens zijn felicitaties tot minister Muyters, vermits deze erin geslaagd is een voorstel te lanceren dat de instemming van de sociale partners heeft. Het nieuwe doelgroepenbeleid is dan ook positief en beantwoordt aan de doelstellingen van eenvoud, transparantie, effectiviteit en efficiëntie. Vooral de doelgroep jongeren kent een substantiële uitbreiding dankzij de bredere omschrijving, waardoor jeugdwerkloosheid dan ook sterk wordt aangepakt. Daarnaast haalde Jan aan dat de timing echter zeer ambitieus is (1 januari 2016), en stelde hij zich tegelijkertijd de vraag hoe de minister de overgangsregeling met het huidige doelgroepenbeleid ziet. Het is immers van belang dat betrokkenen tijdig geïnformeerd worden zodat ze hierop kunnen anticiperen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is