Openstaande vacatures Brussels Airport moeten worden ingevuld

Door Jan Hofkens op 10 december 2014, over deze onderwerpen: Arbeidsmobiliteit, Werk
Jan Hofkens - Openstaande vacatures Brussels Airport

De luchthaven van Zaventem, uitgebaat door Brussels Airport, kent een enorme en bovendien ook toenemende economische waarde voor Vlaanderen. Uit een recente studie van de Nationale Bank van België blijkt dat in 2013 ongeveer 19,1 miljoen passagiers werden geteld, terwijl men voor 2014 het aantal passagiers op 21,6 miljoen schat. Dit toenemend aantal houdt echter ook in dat meer mensen nodig zijn in de horeca, bagageafdeling, check-in, beveiliging, enz. Men verwacht dan ook dat Brussels Airport de komende tien jaar nog 10.000 extra jobs kan creëren. Op dit moment blijven echter reeds honderden vacatures (permanent) openstaan, wat de groei van de luchthaven zou kunnen belemmeren. Hoewel de luchthaven van Zaventem nog steeds sterk groeit, werd toch reeds waargenomen dat andere luchthavens de voorbije tien jaar een grotere uitbreiding hebben gekend.

Gezien de hoge werkloosheidsgraad in Brussel is het opmerkelijk dat deze vacatures toch niet ingevuld geraken. Behalve een mobiliteitsprobleem blijkt één van de voornaamste en ook wederkerende redenen een taalprobleem te zijn. Te weinig Brusselaars hebben voldoende kennis van het Nederlands om op de luchthaven te kunnen werken, hoewel er nochtans diverse taalcursussen worden aangeboden.

Aan de hand van een actuele vraag in de plenaire vergadering peilde Jan Hofkens naar de initiatieven die minister Muyters plant met de VDAB, dit eventueel in samenwerking met Actiris. Zo vroeg Jan aan de minister om de aandacht te vestigen op de win-winsituatie die hierbij gerealiseerd kan worden, met het oog op minder openstaande vacatures en een lagere werkloosheid in Brussel.


Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is