Hervorming au pair statuut noodzakelijk

Door Jan Hofkens op 9 oktober 2014, over deze onderwerpen: Au pair, Werk

Het ontbreken van een volwaardig au pair statuut vormt reeds meerdere jaren een probleem, aangezien het ertoe leidt dat dit specifiek type huispersoneel zich in een zeer kwetsbare positie bevindt waarbij wantoestanden nog steeds voorkomen. Ondanks het feit dat het au pair statuut een mooie manier kan zijn om de taal en cultuur van een vreemd land te leren kennen, worden veel au pairs echter uitgebuit door hun gastgezin. Dit wordt duidelijk aan de hand van de 26 uitgevoerde controles bij gastgezinnen, waarbij in 17 gevallen misbruiken werden vastgesteld. Hoewel de au pair jongere normaal gezien maximum vier uur per dag en 20 uur per week licht huishoudelijke taken dient uit te voeren, wordt dit in werkelijkheid meermaals overschreden. Ook heeft de au pair recht op een eigen kamer, vrije toegang tot de woning en ten minste 450 euro zakgeld per maand, maar in de praktijk blijkt dat hier niet altijd aan voldaan wordt. Bovendien zijn gastgezinnen niet verplicht om via erkende agentschappen te werken, waardoor zij niet gescreend worden en toezicht bemoeilijkt wordt. De Vlaamse overheid heeft hier een belangrijke rol te spelen, met name in het kader van het verstrekken van arbeidsvergunningen en het reguleren van de activiteiten van tussenpersonen en agentschappen.

Om de uitbuiting van au pairs tegen te gaan, stelde Jan een vraag om uitleg met betrekking tot de hervorming van het statuut aan minister Muyters tijdens de de commissievergadering Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid op 9 oktober 2014. De minister benadrukte dat het gebrek aan een volwaardig statuut een zeer belangrijke kwestie is en dat au pairs zich hierdoor op dit moment in een zeer kwetsbare positie bevinden. Om een hervorming van het statuut door te kunnen voeren, wenst de minister in eerste instantie ervaringen uit te wisselen met buitenlandse 'best practices' en de inspecties. Dit zal allicht decretale gevolgen hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is