Opnieuw aanval op spoorbonden

Door Wouter Raskin op 28 mei 2018, over deze onderwerpen: NMBS

De N-VA dient een wetsvoorstel in om het blokkeringsrecht van spoorbonden bij hervormingen van de arbeidsregels af te schaffen. 'Organiseer het sociaal overleg zoals in de privésector.'

Het spoor houdt eind dit jaar als eerste overheidsbedrijf sociale verkiezingen. Het betekent het einde van de unieke situatie waarbij de christelijke en socialistische vakbond ruim 1.500 vakbondszitjes onder elkaar verdelen op basis van ledentellingen uit het verleden.

Die verkiezingen zijn voor de N-VA het sein om het sociaal overleg bij het spoor meer op dat in de privésector te doen lijken. De N-VA-parlementsleden Inez De Coninck en Wouter Raskin dienen daarom een wetsvoorstel in om nog een andere uitzonderingssituatie bij het spoor aan te pakken.

Ze stellen de afschaffing voor van de tweederdemeerderheid die nu vereist is om akkoorden te sluiten over cruciale delen van het sociaal overleg. Een gewone meerderheid zou voortaan volstaan. De tweederdemeerderheid is nu wettelijk verankerd voor onder meer aanpassingen aan het personeelsstatuut en de arbeids- en personeelsregels rond rust- en diensttijden.

Die tweederdemeerderheid gaf de twee grote vakbonden ABVV en ACV in het nationale paritair comité, het vehikel waar alle cruciale beslissingen tussen bonden en directie worden genomen, de facto een vetorecht over sociale akkoorden.

'Omdat elke vakbond belangrijke hervormingen kan blokkeren, zelfs als er een meerderheid is, verloopt de sociale dialoog bij het spoor bijzonder stroef. Het blokkeringsrecht leidt al te vaak tot sociale conflicten en een sociaal opbod tussen vakbonden', stelt De Coninck. 'Laat het ons organiseren zoals in de privésector. Het is de enige weg naar een modern hr- beleid bij het spoor.'

Het vetorecht van de spoorbonden is niet alleen de N-VA een doorn in het oog. Open VLD diende twee jaar geleden een gelijkaardig wetsvoorstel in. De invoering van de gewone meerderheid bij sociale hervormingen lag ook een tijd op de regeringstafel.

Terwijl de N-VA en Open VLD de forcing voerden, was het vooral CD&V die tegengas gaf. Ook premier Charles Michel (MR) liet verstaan de zaken niet op de spits te willen drijven. Het ziet er daarom niet naar uit dat er een snel einde komt aan het vetorecht.

 

Bron: De Tijd © De Persgroep 2018

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is