VDAB-trajectbegeleiding draagt bij aan activering langdurig zieken

Door Jan Hofkens op 13 november 2015, over deze onderwerpen: Langdurig zieken, VDAB, Werk

De samenwerking tussen de VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen moet verder geoptimaliseerd worden om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Van de personen die dankzij deze samenwerking een individueel traject bij de VDAB hebben gevolgd, is op dit moment ongeveer 40 procent effectief aan de slag. Dit is een hoopgevend resultaat, en toont aan dat individuele begeleiding bij langdurig zieken helpt om hen opnieuw aan het werk te krijgen.

Vanaf 1 oktober 2012 gelden nieuwe afspraken voor de samenwerking tussen de VDAB, GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap), het RIZIV en de ziekenfondsen over de begeleiding via een traject naar werk. Via deze samenwerkingsovereenkomst tracht men langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen via individuele trajecten op maat, om zo te voorzien in een optimale begeleiding van ieder arbeidsongeschikte persoon die immers zijn eigen mogelijkheden en beperkingen heeft.

Op dit moment is 40 procent van deze personen aan de slag na het beëindigen van dergelijk traject bij de VDAB. Dit is een hoopgevend resultaat, en toont dan ook aan dat individuele begeleiding bij langdurig zieken helpt om hen opnieuw aan het werk te krijgen. Personen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, hoeven niet automatisch als permanent inactief te worden beschouwd. Door hen te begeleiden behouden zij het contact met de arbeidsmarkt. Op die manier worden hun kansen op wedertewerkstelling niet ondergraven.

De VDAB heeft hier duidelijk een belangrijke rol in te spelen. Een multidisciplinaire aanpak is immers noodzakelijk, en dit zeer kort nadat een persoon in de arbeidsongeschiktheid terecht is gekomen. Wie daar vandaag in verzeilt, dreigt aan zijn lot te worden overgelaten. Een snelle aanpak is dan ook belangrijk.  Het samenwerkingsakkoord dient dan ook verder te worden geoptimaliseerd om deze langdurig zieken zo goed mogelijk bij te staan in hun zoektocht naar werk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is