Vlaanderen klaar voor uitoefening controle- en sanctiebeleid werkzoekenden

Door Jan Hofkens op 12 november 2015, over deze onderwerpen: VDAB, Werk, Zesde staatshervorming

Jan uitte in het Vlaams Parlement zijn bezorgdheid over de controle- en sanctioneringsbevoegdheid die Vlaanderen nog steeds niet heeft kunnen opnemen omwille van het ontbreken van een federaal normatief kader. Minister Muyters gaf aan dat Vlaanderen, en daarmee ook de VDAB, volledig klaar is om de beschikbaarheid van werkzoekenden te controleren en sanctioneren, maar dat zij nog wachten op een noodzakelijk KB van het federale niveau. Bevoegd federaal minister van Werk, Kris Peeters, belooft echter dit federale besluit tegen 1 december klaar te hebben, zodanig dat Vlaanderen haar bevoegdheid vanaf 1 januari 2016 eindelijk kan opnemen.

Vlaanderen is omwille van de zesde staatshervorming ten volle bevoegd om de beschikbaarheid van werkzoekenden te controleren en sanctioneren. Het normatief kader werd evenwel op federaal niveau gelaten. Dit betekent dat voor de optimale uitwerking van de Vlaamse bevoegdheid terzake, de aanpassing van de wettelijke regeling federaal dient geregeld te worden.

Aangezien deze overheveling reeds meerdere keren vertraging heeft opgelopen omwille van de laattijdigheid van het federaal niveau inzake het opstellen van dit federaal normatief kader, kan Vlaanderen deze bevoegdheid nog steeds niet ten volle uitoefenen. Zo werd de deadline van 1 april achtereenvolgens opgeschoven naar 1 juli en 1 oktober. De federale minister van Werk heeft intussen wel een ontwerp van KB klaar, maar dit werd nog steeds niet bekrachtigd. Dit betekent concreet dat de VDAB niet kan handelen naar het KB, waardoor de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog steeds de controle blijft uitvoeren.              

Nu wordt gemikt op 1 januari 2016, maar er heerst nog twijfel of deze deadline wel effectief gehaald zal worden. Minister Muyters gaf echter aan dat Vlaanderen volledig klaar is om haar controle- en sanctioneringsbevoegdheid op te nemen, maar dat zij nog wachten op een noodzakelijk KB van het federale niveau. Bevoegd federaal minister van Werk, Kris Peeters, belooft echter dit federale besluit tegen 1 december 2015 klaar te hebben zodat de deadline van 1 januari 2016 gehaald kan worden. Het is dan ook afwachten of dit ook effectief het geval zal zijn, zodanig dat Vlaanderen niet langer onnodig moet wachten om haar nieuwe bevoegdheid uit te oefenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is