N-VA 'not amused' met premie voor langdurig werklozen

Door Jan Hofkens op 13 oktober 2015, over deze onderwerpen: Doelgroepenbeleid, Langdurig werklozen, Vlaams Banenpact, Werk

Bij N-VA zijn ze niet onverdeeld gelukkig met het voorstel van coalitiepartner CD&V voor een premie voor wie langdurig werkzoekenden in dienst neemt. N-VA-parlementslid Jan Hofkens benadrukt het belang van het lopende sociaal overleg. 'Voorstelletjes lanceren op voorpagina’s heeft een akkoord nog maar zelden een centimeter dichterbij gebracht', aldus Hofkens.

Wie een langdurig werkzoekende in dienst neemt, moet volgens CD&V een premie krijgen. De partij komt zo tegemoet aan de verzuchtingen van de sociale partners. Binnen de Vlaamse regering was nochtans afgesproken om dat niet te doen. De N-VA toont zich dan ook niet onverdeeld gelukkig over het voorstel.

Volgens N-VA fietst het CD&V-voorstel door het lopende sociaal overleg. Hofkens: 'De minister voert op dit ogenblik overleg met de sociale partners over de invulling van het kwalitatieve luik van het Vlaams Banenpact. Net in dat hoofdstuk komen de ondersteuningsmaatregelen voor langdurig werkzoekenden aan bod. Werkervaring speelt daarin voor zowel de sociale partners als de partijen in de Vlaamse Regering een cruciale rol.'

In het CD&V-voorstel zou een deel van de middelen uit de tax shift geheroriënteerd worden voor de premie. Er is sprake van zo’n 40 miljoen euro. Ook die suggestie valt blijkbaar op een koude steen bij Hofkens: 'Als de federale tax shift Vlaanderen extra geld oplevert, moeten we dat inzetten in het versterken van onze acties voor de drie doelgroepen en in het kwalitatieve luik.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is