Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Jan Hofkens op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Begroting 2016, Doelgroepenbeleid, Langdurig zieken, Werk

Alles begint met jobcreatie.  Zonder jobs, geen inkomen, geen welvaart en geen sociale zekerheid.  Werk is trouwens de beste sociale zekerheid. Het goede nieuws is dat het beleid van loonkostenverlaging werkt: De Nationale Bank berekende dat de komende jaren tot 114.000 nieuwe jobs zullen …

Door Jan Hofkens op 13 november 2015, over deze onderwerpen: Langdurig zieken, VDAB, Werk

De samenwerking tussen de VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen moet verder geoptimaliseerd worden om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Van de personen die dankzij deze samenwerking een individueel traject bij de VDAB hebben gevolgd, is op dit moment ongeveer 40 procent effectief aan …