Bepaalt de omtrek van je buik straks je verzekeringspremie?

Door Louis Ide op 20 december 2012, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekte

Nu ze van Europa niet langer een verschil mogen maken in premies tussen mannen en vrouwen, zijn onze verzekeraars niet onbegrijpelijk op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. De nieuwe invalshoek die ze hierbij gevonden hebben, is deze van het gezondheidsrisico. Zegt Wauthier Robyns (Assuralia): wie een hoger risico loopt op gezondheidsproblemen, zal een hogere premie betalen.

Risico’s

Tot zover de theorie, maar hoe breng je die in de praktijk? Blijkbaar zullen de verzekeraars, onder andere, gebruik maken van de BMI (Body Mass Index). Het achterliggende idee is dat mensen met overgewicht, net zoals rokers en overmatige drinkers, meer gezondheidsproblemen hebben dan anderen. En dat extra risico gaan de verzekeraars nu bestraffen door een hogere premie te vragen.

Maar is het alleen deze groep die problemen met de gezondheid kan genereren? Uiteraard niet, dat zou al te gemakkelijk zijn. Ons gedrag stelt ons allemaal in meer of mindere mate bloot aan risico’s. Pas op: verzekeraars moeten rekening houden met risico’s, anders zijn verzekeringen niet meer betaalbaar. Maar toch…

Zo gaat een grote groep onder ons graag eens goed eten, liefst met een goed glas wijn er bij, of eten we graag een bak friet met veel mayonaise. Ook hier geldt dat overdaad schaadt. Sommigen dachten dit op te lossen met een vettaks. Los van het feit dat de belasting ontiegelijk hoog zou moeten zijn om een gedragswijziging in te leiden, stellen we vast dat we vaak zeer vlug denken aan bestraffen en zelden of nooit aan stimuleren. Het is daarbovenop een aartsmoeilijke discussie, die onlangs nog de sp.a verdeelde. In Denemarken schafte men de vettaks al af omdat die het gedrag van de Denen toch niet veranderde.

Differentiëren

Bovendien gaat de discussie over risico’s verder dan over premies van levensverzekeringen, ook pakweg in de hospitalisatieverzekeringen is de invloed van gezondheidsrisico’s op de uitgaven groot. Zo is bij sporters het risico op een blessure niet te onderschatten, zeker bij amateurs waarbij vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan preventie van kwetsuren. Anderzijds wordt het sporten terecht gepromoot als onderdeel van een gezonde levensstijl. Wat weegt nu het zwaarste door? Het gevaar op blessures, met de daarbij horende kosten van gezondheidszorg en werkverlet? Of het positieve effect van sporten op de gezondheid? Hoe gaan we dat berekenen en kan je dan daarop ook een verzekeringspremie differentiëren? En wat met snelle wagens, reizen naar gebieden met, bijvoorbeeld, malaria of gele koorts? Of skireizen? Is ook dit risicozoekend gedrag? En moet je daar dan een hogere premie voor betalen?

Slimme polis

In de blauwdruk die wij met de N-VA voorstellen voor de Vlaamse hospitalisatieverzekering komt dit ook aan bod. Ook hier kan een positieve stimulans worden gegeven aan die polishouders die zich in het Vlaamse gezondheidsbeleid willen inschakelen.

Deze meer op processen gebaseerde premies, die in de toekomst aan bijvoorbeeld de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen kunnen gekoppeld worden, zullen op termijn meer in voordeel spelen van de algemene gezondheidstoestand van de Vlaamse bevolking - en dus ook op de verzekeringsuitgaven - dan het huidige voorstel van de verzekeraars.

Daarom pleiten wij voor een andere benadering bij het bepalen van premies voor (hospitalisatie)verzekeringen. Een benadering waarbij we niet in de eerste plaats gaan kijken naar het eigenlijke gezondheidsrisico, maar wel naar het gedrag van de patiënt. Gedrag dat bovendien te meten is, zonder naast elke verzekeringsnemer een controleur te plaatsen.

Positieve benadering

Waarom geen korting geven op de verzekeringspremie aan mensen die een vaste huisarts hebben en die via die huisarts actief deelnemen aan allerhande preventiecampagnes, of waarbij een roker op aanraden van zijn arts een rookstopprogramma volgt? Geef mensen die aangesloten zijn bij een sportclub, waar gediplomeerde trainers werken en waar wel voldoende aandacht besteed wordt aan een goede opwarming, ook een korting op hun premies. Het is alsof je een korting krijgt op je brandverzekering als je rookmelders plaatst. Niet het aantal huisbranden speelt een rol, maar datgene dat de huisbrand kan voorkomen. Niemand wil een huisbrand, niemand wil ongezond zijn. Dat geldt voor verzekeraar én verzekerde. Een positieve benadering is in het voordeel van beiden. We stimuleren en responsabiliseren mensen om actief na te denken over hun gezondheid zonder ze onmiddellijk te bestraffen.

We beseffen wel degelijk dat dit moeilijker te organiseren is dan het vastleggen van een premie op basis van de omtrek van je buik. Want we blijven ons afvragen hoe de verzekeringsmaatschappijen de erfelijke factor uit de BMI gaan filteren? Het zijn toch ook onze genen die ons geslacht bepalen! Doen ze dit niet, dan zou Europa misschien wel eens opnieuw negatief kunnen reageren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is