Arco-actie Deminor is nefast voor belastingbetaler én voor Arco-coöperanten

Door Peter Dedecker op 18 december 2015, over deze onderwerpen: Belfius en Dexia, ACW-schandaal
Arco-actie Deminor is nefast voor belastingbetaler én voor Arco-coöperanten

Het advieskantoor Deminor dagvaardt de Belgische staat namens 2.169 Arco-coöperanten. Een regelrechte aanval op iedere gewone belastingbetaler, die geen enkele schuld treft. Maar bovenal ook een aanval die een oplossing voor de vele bedrogen Arco-coöperanten geen stap dichterbij brengt.

Laat ons duidelijk zijn: de coöperanten van Arco, de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging, zijn bedrogen. Bedrogen door wie hen een "veilig spaarproduct" aansmeerde, dat in werkelijkheid een aandeel bleek te zijn in iets dat vervelde in een zuiver hefboomfonds.

De ACW-bonzen die de leiding hadden over Arco, investeerden het zuurverdiende spaargeld dat veel hardwerkende mensen hun toevertrouwden vrijwel uitsluitend in één aandeel: Dexia. Waarbij ze zelfs putopties uitschreven om het belang in Dexia te blijven vergroten tegen een prijs sterk boven de beurskoers. Speculatie van de zuiverste soort waar elke goede huisvader steil van achterover slaat.

Dankzij hun bevoorrechte positie in Arcofin en hun winstbewijzen sleurden het ACW, het ACV en de CM ettelijke miljoenen uit de constructie. Als klap op de vuurpijl waren het nota bene de vertegenwoordigers van Arco en van de Gemeentelijke Holding die in 2011 in de raad van bestuur van Dexia uit honger naar dividenden talloze waarschuwingen van de kredietbeoordelaars achteloos in de wind sloegen, een verkoop van risicovolle activa verhinderden en zo Dexia finaal te gronde richtten. En daarmee ook het spaargeld van 800.000 Arco-coöperanten, plus een pak belastinggeld van tijdens de eerste redding in 2008.

Een bijzonder groot deel van de bevolking leeft mee met deze slachtoffers van bedrog. Net daarom werd in het regeerakkoord afgesproken dat ook de verantwoordelijken, het ACW, moeten bijdragen aan een oplossing. Een oplossing waarvan de krijtlijnen mee bepaald worden door de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de vele zaken die in deze materie hangende zijn. Net daarom valt deze actie van Deminor ten zeerste te betreuren.

Draagvlak

De eis voor een schadevergoeding door de belastingbetaler, die in dit dossier geen enkele schuld treft, is een eenzijdige aanval op de Belgische staat. Daarmee ondergraaft Deminor het draagvlak voor een oplossing en zet het iedere belastingbetaler, de overgrote meerderheid van de bevolking dus, tegen zich en de Arco-coöperanten op.

Deze actie brengt een oplossing ook juridisch geen stap dichterbij. Het Arco-dossier is intussen een ingewikkeld kluwen van talloze rechtszaken. Rechtszaken tegen de staatswaarborg, aangespannen door Dexia-beleggers en pensioenfondsen, rechtszaken aangespannen door de vorige regering tegen de beslissing van de Europese Commissie om de waarborgregeling als illegale staatssteun te bestempelen, rechtszaken om de vereffenaars van Arco af te zetten, rechtszaken tegen Arco zelf, tegen Belfius, tegen Arco-baas Francine Swiggers en rechtszaken van Francine Swiggers tegen Deminor en een groep Arco-coöperanten.

Gekker moet het echt niet worden. De zaak van het ACW tegen mij, het afgeronde fiscaal onderzoek naar het ACW, en het nog lopende strafrechtelijk onderzoek naar de ACW-winstbewijzen in Dexia en Belfius laat ik nog even buiten beschouwing.

Het is nu aan het Europees Hof van Justitie, de allerhoogste instantie waar uiteindelijk alle zaken over de staatswaarborg bij beland zijn, om uitspraak te doen en de krijtlijnen voor een mogelijke schadeloosstelling door de staat vast te leggen. Daar hoeven echt geen zaken meer bovenop te komen. De actie van Deminor is dan ook op dat vlak betreurenswaardig en in het nadeel van de coöperanten.

Het is bijzonder te betreuren, niet het minst voor de coöperanten zelf, dat Deminor een oplossing juridisch bemoeilijkt. Maar bovenal is het te betreuren dat Deminor zich blijkbaar inschrijft in de vele pogingen van het ACW om de verantwoordelijkheid voor het debacle volledig af te wentelen op de belastingbetaler. Die moeilijkheden en die zelf georganiseerde tegenstand hebben de Arco-coöperanten niet verdiend. Ze hebben het zo al genoeg te verduren gehad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is